Chyby při realizacích

Šetření na nesprávném místě

Omezený rozpočet je problém při každé činnosti. V případě stavebních realizací nebo rekonstrukcí to platí dvojnásob, neboť se dělají na dlouhou dobu (často desítky let) a dají se špatně a komplikovaně opravovat. V případě omezeného rozpočtu je proto lepší se snažit spíše ušetřit na věcech, které lze relativně jednoduše někdy později nahradit než na věcech, jejichž předělání znamená udělat celou akci prakticky znova. Například je výrazně jednodušší vyměnit vinylovou podlahu než dlažbu.

Nákup materiálu

Ze zákona o DPH 235/2004 Sb. §48 a§49 je možné zařadit stavební práce na takzvaném sociálním bydlení do snížené kategorie DPH 15%. Toto platí pro stavební práce na nemovitosti určené k bydlení (byt o rozloze do 120 m2 nebo rodinný dům o velikosti podlahové plochy do 350 m2). V praxi to znamená, že firma nebo řemeslník vystaví po dokončení fakturu za provedené práce a spotřebovaný materiál s daní 15% místo obvyklých 21%. Navíc firma (řemeslník) obvykle nakupuje u většiny dodavatelů za velkoobchodní cenu, tedy s další slevou. Přístup firem (řemeslníků) k tvorbě cenové nabídky je individuální, nicméně vzhledem k výše uvedenému je pravděpodobné, že pokud si zákazník nechá dodat materiál od firmy (řemeslníka), může celkově ušetřit. Proto je výhodné si nejprve vybrat realizátora, domluvit se s ním jakým způsobem a za kolik je možné dílo zrealizovat a teprve poté případně nakupovat materiál jako fyzická osoba se sazbou DPH 21%.     

Nákup stavební chemie (lepidla atd...)

Někteří obchodníci s obklady mají v rámci nákupu obkladů tendenci zákazníkovi zároveň nabízet i prostředky stavební chemie potřebné k jejich instalaci (penetrace, hydroizolace, bandáže, lepidla atd..). Dle naší zkušenosti se při tom obvykle řídí pravidlem čím dražší produkt tím větší marže. Zákazník neznalý problematiky poté od nich často odchází s nesmyslně drahými, někdy i doslova nevhodnými produkty pro jeho použití (typicky speciální drahé lepidlo pro lepení problematických ploch jako jsou balkóny a venkovní terasy je navrhováno na běžné lepení obkladů na nových zděných interiérových stěnách v novostavbách a podobně). Problém bývá i odhad správného množství.

Nákup prostředků stavební chemie a jejich výběr je vhodné vždy nechat na vlastních řemeslnících, nebo ho s nimi alespoň konzultovat. Zkušený a dobrý řemeslník ví a zná nejlépe, co kam může použít a kolik toho bude potřebovat. Navíc je obvykle zvyklý používat výrobky určitých výrobců. Například lepidla pro lepení obkladů se liší v parametrech jako je doba zpracovatelnosti, tuhnutí apod. Nedodržení těchto vlastností může mít fatální následky pro životnost obložené plochy. Je tedy na zvážení, zda-li je rozumné nutit obkladači produkty, se kterými nemusí být zvyklý pracovat.    

Výběr nekvalitních obkladů

Dle normy o kvalitě obkladů ČSN EN 14411 se smí na trhu prodávat obklady s rozměrovou odchylkou do ± 0,5 %. To ale v praxi znamená, že například obklady o rozměru 600 mm mohou mít mezi sebou odchylku až 3 mm. Z takovýchto obkladů sebelepší obkladač nedokáže vytvořit obloženou plochu s rovnými a rovnoběžnými spárami. Pokud se vůbec pustí do práce s takovýmto materiálem, tak musí zvolit širokou spáru a výsledek stejně nebude nic moc. Navíc lze u obkladů z této kategorie očekávat i další vady (prohnutí, různé odstíny, vady v dekoru, trhliny ...). Ve výsledku to za těch pár ušetřených tisícikorun opravdu nestojí. Pro obkládání na úzkou spáru (1, 2 mm) je žádoucí volit tzv. rektifikované obklady (výrobce deklaruje minimální rozměrové odchylky).

Rozměrová odchylka v šířce cca. 2 mm spáry

Prohnutím vzniká mezi obklady mezera o velikosti cca. 4 mm

Konec obkladu je zahnutý směrem do stěny

A takto se výše uvedené chyby projevují při obkládání na stěně

U výše zobrazených polských obkladů Cerrad bylo v celé zásilce rozměrově v pořádku pouze zhruba 10 % z dodaného množství. Zbytek vykazoval různě velké odchylky (rozměry a průhyby). Reklamace byla zamítnuta s odůvodněním, že dle normy jsou v pořádku.

Výběr doplňků

Interiér vizuálně působí vždy jako jeden celek a tomu by také měla odpovídat skladba jednotlivých prvků, z kterých se skládá. Často je bohužel u různých realizací k vidění kombinace drahých designových obkladů a sprchových koutů, umyvadel nebo van s nejobyčejnější pákovou baterií, která okamžitě zkazí celkový dojem.

Obkládání na prvky suché výstavby (sádrokarton, OSB ...)

Obklady jakožto křehké keramické prvky vyžadují pokládku na stabilní plochy. To je v případě prvků suché výstavby (sádrokarton, OSB desky ...) problém, neboť jsou pružné, a proto přenášejí veškeré otřesy a vibrace v konstrukci. Tato skutečnost má pak negativní vliv na životnost keramického obkladu. Pro potlačení této vlastnosti je nutné dělat u stěn, které se budou obkládat, hustší nosnou konstrukci (místo obvyklých 60 cm se doporučuje 40 cm).