Možnosti zakončení rohů, lišty ...

Kamenický roh (jolly roh)

Při tomto druhu zakončení se boky k sobě přiléhajících obkladů zkosí pod příslušným úhlem takovým způsobem, aby k sobě po instalaci na místo rovnoběžně přilehly.   

Existuje několik způsobů, jak lze na odkladech toto zkosení vytvořit. Všechny se vyznačují vysokou pracností. Navíc je nutná i velká dávka trpělivosti, přesnosti a pečlivosti.

Další problém představuje křehkost obkladů. Pokud nemají být vnější hrany kamenických rohů oštípány, je nutné používat drahé kvalitní diamantové kotouče a udržovat je v optimální kondici.

Dobře provedný kamenický roh nemá oštípané hrany, je ve všech místech stejnoměrně seříznut, sesazen, slícován a zaspárován. 

Provedení kamenických rohů se může v praxi lišit v šířce spáry, ostrosti a způsobu zaspárování. Vzhledem k tomu, že ani v Alvipeku se mezi sebou neshodneme na té nejlepší variantě, necháváme výběr na našich zákaznících.

Lišty

Zakončení rohů do lišt je další a oproti kamenickému rohu jednodužší způsob. Základní dělení lišt je podle materiálů:

  • plast - nejlevnější základní provedení
  • hliník
  • mosaz
  • nerez - vyšší cena, vysoká odolnost a trvanlivost

U všech materiálů je možné vybírat mezi celou řadou různých profilů a barev. U kovových profilů je navíc možné použitím dodatečných galvanických případně lakovacích úprav dosáhnout prakticky jakéhokoli vzhledu dle představ a požadavků zákazníka.